بازرسی چشمی


بازرسي چشمي از راه دور(غیر مستقیم) (RVI-Remote Visual Inspection) يكي از روشهاي بازرسي غير مخرب است كه در صنايع گوناگون بطور گسترده‌اي توسط واحدهاي بازرسي فني، تعمیرات اساسی  و كنترل كيفيت انجام ميگيرد. برتري اين روش در مقام مقايسه با ساير روشهاي بازرسي غير مخرب را در دلايل ذيل ميتوان جستجو كرد:

–  موثرترين روش بازرسي

–  آسانترين روش از جهت عملكرد و دريافت اطلاعات

–  امكان دسترسي به مكانهاي پنهان

–  اقتصادي ترين روش بازرسي

–  امكان بازبيني مجدد تصاوير مربوطه جهت كارشناسي

 

سري ويدئوسكوپ های الیمپوس كه داراي سيستم انتقال تصوير بوسيله سنسورهاي  ويدئويي (CCD (Charge Coupled Device به همراه پردازش ديجيتالي سيگنالها، بيشترين وضوح و شفافيت تصوير را حتي در مناطق با نور بسيار كم بر روي مانيتور ممكن مي سازد. با ارتقاء و تنوع وسیع، این ویدئسکوپ ها در قطرهای مختلف با امکانات  و سیستم های پردازش تصاویر متنوع ، جزء  اقتصادی ترین و تطبیق پذیرترین تجهیزات بازرسی که برای گستره ای از احتیاجات بازرسی مطلوب می باشد، قرار گرفته است.